5e Binnenvestgracht 7, Leiden
Opdrachtgever: Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden
Werkzaamheden: Bouwhistorisch onderzoek
Status pand: Rijksmonument
In opdracht van de Universiteit Leiden doet Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie onderzoek naar dit voormalige pesthuis aan de 5e Binnenvestgracht. Het was ooit onderdeel van het klooster van de Cellenbroeders in de bon Zuid Rapenburg.In het verleden is al eerder onderzoek uitgevoerd naar de bouw- en gebruikshistorie. Ook is er dendrochronologisch onderzoek gedaan waarbij op basis van de jaarringen van het eikenhout de leeftijd van de kapconstructie bepaald is (1588).
Niet-monumentale onderdelen zijn inmiddels verwijderd zodat nader onderzoek kan worden gedaan naar de bouwhistorie van het pand. Architektenburo Marcel van Dijk maakt plannen voor een verbouwing en renovatie en maakt daarbij gebruik van de informatie die daarbij naar boven komt.
De archiefafbeeldingen zijn afkomstig uit de beeldbank van Erfgoed Leiden en Omstreken.