Boerderij en pastorie, Rijpwetering
Opdrachtgever: Particulier
Werkzaamheden: Bouwhistorisch onderzoek
Status panden: Rijksmonument
Het fraaie woonhuis bij deze krukboerderij heet al jaren "d'oude pastorie". 
Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie zocht uit waar die naam vandaan komt. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat hier vanaf de 17e eeuw, enigszins verscholen, een schuilkerk (of schuurkerk) van de Rooms-Katholieke kerk gestaan heeft. In 1846, toen er meer vrijheid was voor de Rooms-Katholieke kerk om op zichtbare plekken te bouwen, werd de pastorie bij de kapel gebouwd, duidelijk zichtbaar vanaf de weg.

Echter, in 1860 werd een nieuwe, grotere en meer zichtbare kerk met pastorie (van de hand van architect Molkenboer) aan de overzijde van de straat gebouwd en werd de schuilkerk gesloopt. De huidige krukboerderij werd op de plek van de schuilkerk gebouwd en de pastorie werd een gewoon woonhuis.
Onderdeel van het onderzoek is een cultuurhistorische waardestelling.
De archieffoto's zijn afkomstig uit de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.