Bonaventuracollege Mariënpoelstraat, Leiden
Opdrachtgever: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Werkzaamheden: Onderhoudsplan en aanvraag omgevingsvergunning
Status pand: Gemeentelijk monument
Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie heeft een bouwkundige opname uitgevoerd van dit fraaie schoolgebouw in traditionalistische stijl uit 1933. Kenmerkend zijn de vele steile dakvlakken met verschillende hoogtes. De aansluitingen van dakvlakken met gevels, schoorstenen en platte daken maken het een bijzonder maar onderhoudsgevoelig pand.
Voor het onderhoud is een plan opgesteld waarbij het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk van het materiaal en de detaillering in stand wordt gehouden. Voor de uit te voeren werkzaamheden is de omgevingsvergunning aangevraagd. Dit is goed afgestemd met de betrokken ambtenaren van de gemeente Leiden.