Sint-Janskerk, Zoeterwoude
Opdrachtgever: RK Parochie HH Petrus en Paulus
Werkzaamheden: Opstellen restauratieplan
Status pand: -
Bij een storm is het kruis van de Sint-Janskerk in Zoeterwoude naar beneden gevallen. Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie bereidt de restauratie voor waarbij het het herstelde kruis wordt teruggeplaatst en het nodige onderhoudswerk aan de toren wordt uitgevoerd.