Willibrorduskerk, Wassenaar
Opdrachtgever: H. Augustinus Parochie 
Werkzaamheden: Aanvraag subsidie (SIM) en begeleiding onderhoud
Status pand: Rijksmonument
Voor de H. Augustinus Parochie vraagt Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie de SIM aan voor de Willibrorduskerk in Wassenaar. De SIM is de Subsidieregeling instandhouding monumenten voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Vanuit het rijk is er een bijdrage in de kosten voor sober en doelmatig onderhoud van de kerk.