Diensten
Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie onderzoekt panden en objecten met een geschiedenis. Het kan daarbij zowel om bouwkundig als bouwhistorisch onderzoek gaan.
Bouwkundig onderzoek
Bij bouwkundig onderzoek maak ik de technische staat van het object inzichtelijk en stel ik een restauratieplan op. Dat kan u helpen bij de voorbereiding of de uitvoering van een restauratie- of renovatieproject. Voor dergelijke voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden ben ik ook beschikbaar. Dat betekent dat u bij mij onder andere terecht kunt voor tekeningen, inspectierapporten, begrotingen, subsidieaanvragen, restauratieadviezen en complete bestekken.
Bouwhistorisch onderzoek
Een bouwhistorisch onderzoek voer ik uit volgens de landelijk geldende richtlijnen. Het gebouw is hierbij de primaire bron. Daarnaast raadpleeg ik archieven om de bouwhistorie zo volledig mogelijk in beeld te brengen. De diepgang van het onderzoek kan variëren van een beperkte inventarisatie tot een volledige ontleding (op onderdelen).
Wisselwerking
Bouwkundig onderzoek biedt context voor bouwhistorisch onderzoek en vice versa. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan in het ene vakgebied komt goed van pas in het andere. Conform de richtlijnen werk ik echter niet als bouwhistoricus én als architect aan één project. Daarmee bent u ervan verzekerd dat mijn onafhankelijk oordeel niet in het geding komt.
Opdrachtgevers
Opdrachtgevers zijn particulieren, vastgoedbeheerders (projectontwikkelaars, gemeentes) en collega-architecten die specifieke restauratiekennis in willen huren.
Offerte
Als u overweegt mij in te schakelen, bespreken we eerst waar u precies behoefte aan hebt. Zo komen we gezamenlijk tot een opdrachtomschrijving die op uw behoeften aansluit. Aan de hand daarvan stel ik een vrijblijvende offerte op. Op de contactpagina vindt u een formulier waarmee u mij een bericht kunt sturen.