Hellingstraat 28-32, Muiden
Opdrachtgever: Schoutenwerf B.V.
Werkzaamheden: Bouwhistorisch onderzoek
Status panden: Rijksbeschermd stadsgezicht
Deze drie panden zijn in de 19e en 20e eeuw onderdeel geweest van de scheepswerf van de familie Schouten. Ze waren in gebruik als magazijn, kantoor en als directeurswoning.
De panden maken deel uit van de herbestemming van het gebied. Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie heeft bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de bouw- en gebruiksgeschiedenis van de drie gebouwen en heeft een waardestelling opgesteld. De panden zijn door de gemeente Gooise Meren aangewezen als gemeentelijke monumenten.
bron: archief HKSM
bron: archief HKSM