Hoge Morsweg 140, Leiden
Opdrachtgever: Architektenburo Marcel van Dijk
Werkzaamheden: Bouwkundig tekenwerk
Status pand: Rijksmonument
Hoge Morsweg 140, beter bekend als de Engelberthahoeve, is lange tijd in gebruik geweest als restaurant. De kern is een monumentale boerderij die al vele malen verbouwd en uitgebreid is. Architektenburo Marcel van Dijk heeft een plan gemaakt voor de herbestemming tot woningen. Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie heeft het hele complex nauwkeurig ingemeten en uitgetekend. Vervolgens is het tekenwerk voor de vergunningsaanvraag verzorgd.