Huys te Warmont
Opdrachtgever: Hendrick de Keyser Monumenten 
Werkzaamheden: Opstellen restauratieplan
Status pand: Rijksmonument
Voor het bijzondere Huys te Warmont, in Warmond, stelt Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie een restauratieplan op. Het gaat om de noordwestvleugel, de andere bouwdelen zijn in de afgelopen jaren in fases gerestaureerd.
Zie ook de website van Hendrick de Keyser Monumenten voor meer informatie over de geschiedenis en restauratie van dit voormalige kasteel.
De getoonde zwart-wit-foto is van Wim Dijkman.