Kerkstraat 12, Makkum
Opdrachtgever: De Algemene Kerk
Werkzaamheden: Restauratieadvies
Status pand: Rijksbeschermd dorpsgezicht
Vanwege scheurvorming in de gemetselde gevels en gewelven heeft Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie onderzoek gedaan naar deze kerk in Makkum, Friesland. Hierbij zijn onder andere de bodem, de bouwhistorie en de toegepaste materialen en technieken onderzocht. Alle scheuren zijn in kaart gebracht. Op basis van de verkregen informatie is een advies opgesteld.