Larenseweg en Leeuwenstraat, Hilversum
Opdrachtgever: gemeente Hilversum
Werkzaamheden: Bouwhistorisch onderzoek en waardestelling
Status panden: Voorbescherming
In opdracht van de gemeente Hilversum heeft Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de panden Leeuwenstraat 21, 21A, 25, 27 en 27A en Larenseweg 1A, 1B, 1B1 en 1C. Hierbij is de bouw- en gebruikshistorie onderzocht en is een cultuurhistorische waardestelling opgesteld.