Loodsen Hellingstraat, Muiden
Opdrachtgever: du Prie bouw & ontwikkeling
Werkzaamheden: Restauratieadvies
Status pand: Rijksbeschermd stadsgezicht
In verband met herbestemmingsplannen voor deze loodsen aan de Hellingstraat in Muiden heeft Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie een bouwkundige inspectie uitgevoerd. Hierbij is de schade aan onder andere de stalen ramen, metsel- en voegwerk en stucwerk opgenomen. Dit is verwerkt in een gebrekenrapportage. Vervolgens is een restauratieadvies opgesteld inclusief gebrekentekeningen en een technische werkomschrijving voor het herstel.