Profiel
Opleiding
Al mijn hele leven ben ik gefascineerd door kerken, kastelen, oude woonhuizen, kloosters en andere vormen van historische bebouwing. Aan het begin van mijn opleiding tot architect aan de TU Delft wist ik dan ook meteen zeker dat ik zou kiezen voor de afstudeerrichting restauratie.
Enkele jaren na mijn afstuderen heb ik nog een aanvullende opleiding Bouwhistorie, Restauratietechnieken en Monumentenzorg (post-HBO) gevolgd.
In 2021 heb ik de intensieve Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren gevolgd, georganiseerd door Het Gelders Restauratie Centrum en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Om goed op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen binnen de beide vakgebieden bezoek ik regelmatig congressen en neem ik deel aan cursussen en studiedagen.
Ervaring
Inmiddels heb ik ruim 13 jaar werkervaring als restauratiearchitect en bouwhistoricus. De projecten zijn zeer divers; van ravelijn tot stadspoort, van fietsenstalling tot stadhuis en van kerktoren tot waterpomp. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de restauratie van zeer uiteenlopende woningen uit verschillende bouwperiodes. Deze grote variatie maakt dat elk project uniek is, waardoor ik nooit uitgekeken zal raken op mijn vak.
Van 2019 tot 2023 ben ik lid geweest van de monumentencommissie van de Gemeente Westland. Voor de disciplines Restauratiearchitectuur en Bouwhistorie heb ik zowel het college van B&W als de aanvragers geadviseerd over bouwplannen waarvoor een monumentenvergunning vereist is.