Spui, Den Haag
Opdrachtgever: Sistra B.V.
Werkzaamheden: Bouwhistorisch onderzoek
Status panden: Gemeentelijk monument/Rijksbeschermd stadsgezicht
In samenwerking met collega-bouwhistoricus Jan Dröge doet Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie onderzoek naar zes panden aan het Spui in Den Haag. Door Bureau Kroner architecten wordt een plan opgesteld voor de renovatie van dit deels zestiende-eeuwse bouwblok. 
De niet-monumentale onderdelen zijn ontmanteld waardoor veel bouwsporen in het zicht komen. Op basis van het onderzoek en de bevindingen wordt een cultuurhistorische waardestelling opgesteld.