Tuinhuis Turfmarkt 142, Gouda
Opdrachtgever: Vereniging Hendrick de Keyser
Werkzaamheden: Bouwhistorisch onderzoek en reconstructietekeningen
Status pand: Rijksmonument
Achter het bekende Admiraalshuis aan de Turfmarkt 142 in Gouda staat een tuinhuis. Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie heeft bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de ontstaans- en gebruikshistorie. Helaas zijn veel bouwsporen verloren gegaan bij een brand in 1946 toen er een pottenbakkerij gevestigd was. 
Op basis van het onderzoek zijn reconstructietekeningen gemaakt van de 18e-eeuwse bouwfase.
De zwart-witfoto's zijn afkomstig van de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.