Voorstraat 27, Brielle
Opdrachtgever: Vereniging Hendrick de Keyser
Werkzaamheden: Voorbereiding restauratie en functiewijziging
Status pand: Rijksmonument
Voor Vereniging Hendrick de Keyser is een uitgebreide bouwkundige opname van dit dubbele woonhuis uitgevoerd. De bestaande toestand is ingemeten en op tekening verwerkt, alle gebreken zijn opgenomen. Vervolgens is een plan opgesteld voor de splitsing van de eerder samengevoegde panden. Hierbij zal een deel als woning dienen en een deel als winkel. In het plan zijn brandveiligheidsvoorzieningen en duurzaamheidsmaatregelen opgenomen. De vergunning voor dit plan is inmiddels verleend door de gemeente. Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie gaat het plan verder uitwerken voor de uitvoering.
bron: RCE
bron: RCE