Zuidweg 57, Rijpwetering
Opdrachtgever: Particulier
Werkzaamheden: Bouwhistorisch onderzoek boerderij
Status panden: Rijksmonument
In 2022 heeft Bureau voor Bouwkunst & Bouwhistorie een bouwhistorische verkenning met waardestelling opgesteld van deze fraaie Hallehuis boerderij in Rijpwetering.
De gevelsteen vermeldt een bouwjaar van 1811 maar de kapconstructie en de gebinten van de stal zijn duidelijk ouder, mogelijk nog uit de zeventiende eeuw. Het lijkt er op dat in 1811 een grootscheepse verbouwing heeft plaatsgevonden om het oudere houten skelet heen.
Het onderzoek en de waardestelling helpt de architect, Van Veen architectuur en erfgoed, bij het maken van de verbouwingsplannen. Voor de vergunningverlenende instantie, in eerste instantie de gemeente, biedt het handvatten voor de toetsing van de vergunningaanvraag.
De archieffoto's zijn afkomstig uit de beeldbanken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en van Erfgoed Leiden en Omstreken.